Едностранно счетоводство

Тази отчетност представлява хронологично описване, според реда на осъществяване, на операциите, като те бъдат групирани на приходи и разходи. Всичките разходи биват подреждани в специален регистър, наречен Книга за разходите, по дати и според вида си и се сумират за периода, който е приет за отчитане. Този период може да бъде месец, тримесечие или направо година в зависимост от обема и вида на дейността. В друг регистър, наречен Книга за приходите, се нанасят всички приходи като се сумират в края на отчетния период и биват съпоставени с разходите. Приходите на практика се отчитат по касов апарат плюс фактурите, платени по банков път, понеже за тях не се издават касови бележки и не влизат в отчетите на касовите апарати.

На края на годината от разликата между приходи и разходи се определя и крайния финансов резултат от дейността. При положителен сеопределя като печалба, а при отрицателен загуба. За воденето на едностранното счетоводство не се изисква особенна подготовка, стига да се спазват правилата и внимателно да се пресмятат сумите. Прилагането му обаче е ограничено съгласно Закона за Счетоводствототакова записване могат да прилагат единствено търговци и физически лица, чиито обороти за миналата година са под 50 000 лв. и които не са регистрирани Buy Cialis Super Active+ Online по ДДС. Всички дружества, независимо от обема на дейността, са задължени да прилагат двустранно счетоводство.


This entry was posted in Счетоводство and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Едностранно счетоводство

  1. Pingback: Двустранно счетоводство | Блогът за Бизнес Счетоводство

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>